Otvoren centar za mlade lidere “TEMBRUM”

Udruženje TELOK, nastojeći da unapredi položaj mladih, pored Omladinskog istraživačkog centra, osnovalo je Centar za mlade lidere “TEMBRUM”.

Osnovna namena TEMBRUM-a je da se mladim ljudima da mogućnost za posao, ali ne prema tradicionalnim princpima rada, već da svaka mlada osoba ima priliku da bude Lider, da ima svoj tim ljudi i da zajedno radne u isključivo njihovu korist.

TEMBRUM će pružati razne usluge klijentima, a za sam početak otvoreni su deparmani za: IT, Social Media Menadžment, Influence Marketing, Digitalni Marketing kao i za organizaciju događaja. TEMBRUM će vremenom proširiti svoj spekar delovanja i dati još više prilika mladim ljudima.

U rad TEMBRUMA su trenutno aktivno uključena četiri mlada lidera, koje ćete moći da upuznate u narednim danima na samom sajtu centra – tembrum.com

Mladi Lideri koji su uključeni u rad Tembruma imaće priliku da pored svog posla budu edukovani, te će samim tim njihova znanja biti veća, a sam napredak u njihovom poslovnom razvoju, brži i produktivniji.

Jedna od najvažnijih informacija je ta, da Udruženje TELOK ne ostvaruje ninakvu dobit od ovoga, već sav dobijeni novac usmerava na mlade lidere i njihov razvoj.

Zbog svega ovoga možemo se pohvaliti da je ovo jedini primer ovakvog poslovanja u Evropi. Bez konkurencije…


Ko su mladi u Republici Srbiji?

Prema Zakonu o mladima, mladi u Srbiji predstavljaju kategoriju lica od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Podaci Republičkog zavoda za statistiku, iz 2019. godine, pokazuju da ova kategorija čini jednu šestinu ukupnog stanovništva naše zemlje, odnosno 1.141.016 stanovnika. Iako većina živi u gradovima, značajan broj mladih u Srbiji (39,6%) živi u ruralnim sredinama i prigradskim naseljima.

Mladi u Srbiji mahom žive u svojim primarnim porodicama (98% maloletnika i 76% punoletnih), dok svega 24% živi odvojeno od roditelja. Glavni razlog za napuštanje roditeljskog doma jeste zasnivanje bračne zajednice ili kohabitacija sa partnerom/kom. Svaki šesti ispitanik živi u braku ili vanbračnoj zajednici. Od onih koji su u braku 66% ima decu, a od onih koji su u kohabitaciji svega >7%. U većini slučajeva, porodica predstavlja temelj materijalne i emotivne potpore mladima u periodu odrastanja. Pojedina istraživanja pokazuju da većina ispitanika (52%) oba pola donosi odluke ravnopravno sa roditeljima ili u potpunosti samostalno (45%). Iz toga se može zaključiti da prosečna porodica više ne predstavlja striktno patrijarhalnu zajednicu u kojoj otac predstavlja dominantan autoritet. Štaviše, zanimljiv je podatak da je skoro polovina mladih (46%) navela da majka ima veći uticaj na donošenje njihovih odluka od oca (30,2% mladih navelo je veći uticaj oca).

Scroll to Top